Mã số thuế: 0312756137 Hotline: 0946761599

Tin chuyên ngành

Sản lượng sợi và vải thế giới tăng trong quý 2[15/12/2014]

Mặc dầu có sự sụt giảm ở châu Âu, sản lượng sợi toàn thế giới tăng trong Q2 năm 2014 so với quý trước, do sản lượng cao hơn ở châu Á, Nam và Bắc Mỹ.    

Trên cơ sở điều chỉnh theo năm, sản lượng sợi tăng chỉ do sản lượng cao hơn tại châu Á với việc  ghi nhận sự sụt giảm tại Nam Mỹ, Bắc Mỹ và châu Âu”, báo cáo mới nhất của Liên đoàn Máy ngành dệt Quốc tế (ITMF) cho biết.       
  
Sản lượng của châu Á cao hơn đáng kể trong Q2, so với quý đầu do ít ngày làm việc hơn tại Trung Quốc trong Q1, do có ngày nghỉ tết Âm lịch.

Dự trữ sợi trên toàn thế giới thực tế giữ nguyên không đổi trong Q2 khi so với quý trước, với dự trữ giảm ở Nam Mỹ và châu Âu, được bù lại bằng lượng hàng tồn kho cao hơn ở chau Á.

So với năm trước, dự trữ sợi toàn cầu tăng vọt do hàng tồn kho cao hơn ở châu Âu và đặc biệt là ở châu Á mặc dầu sản lượng thấp hẳn xuống ở Nam Mỹ, trong khi các đơn hàng trong quý được báo cáo lại tăng ở Brazil nhưng giảm ở châu Âu, cả so với năm trước và quý trước.

Báo cáo của ITMF tiết lộ rằng sản lượng vải toàn cầu tăng trong Q2 tại tất cả các khu vực trừ châu Âu tiếp tục đóng góp vào sự tăng trưởng này và trên cơ sở điều chỉnh theo năm, sản lượng vải thế giới cũng tăng, với châu Á, châu Âu và Nam Mỹ ghi nhận sản lượng cao nhất.

Cũng trên cơ sở điều chỉnh theo năm, hàng tồn kho vải toàn cầu giảm do giảm sút tại Nam Mỹ và châu Âu mặc dầu hàng tồn kho cao hơn ở châu Á và Bắc Mỹ.          
Trong quý 2 ghi nhận sụt giảm đơn hàng vải tại châu Âu, trong khi tăng ở Brazil và đơn hàng vải so với năm trước lại cao hơn ở châu Âu nhưng giảm ở Brazil.     
Báo cáo của ITMF nói ước tính sản lượng sợi trong Q3 năm 2014 là tích cực tại châu Á, Bắc và Nam Mỹ nhưng tiêu cực ở châu Âu trong khi ước tính sản lượng vải là tích cực ở châu Á và Nam Mỹ, nhưng tiêu cực ở châu Âu.

Viễn cảnh sản lượng sợi trong Q4 năm 2014 là tích cực tại châu Á và ổn định tại châu Âu và viễn cảnh sản lượng vải là tích cực tại châu Á và ổn định tại châu Âu.  
So với quý trước, thì sản lượng sợi toàn cầu đã tăng trong Q2 15,9% do sản lượng cao hơn  - tăng 17% tại châu Á, Nam Mỹ tăng 5,9% và Bắc Mỹ - 3,5%, không tính đến sản lượng giảm 3,2% ở châu Âu.

Cũng so với Q2 năm ngoái thì sản lượng sợi toàn cầu tăng 11,1%. Sự gia tăng này là kết quả của sản lượng sợi tăng vọt 12,5% tại châu Á, trong khi sản lượng giảm 14,5% tại Nam Mỹ, 1,1% tại Bắc Mỹ và 0,3% tại châu Âu.

So với quý trước sản lượng vải thế giới tăng trong Q2 là 11,3%. Châu Á và Nam Mỹ ghi nhận tăng trưởng sản lượng cao hơn lần lượt là 13,2%  và 2,9%, trong khi sản lượng tại châu Âu giảm 0,5%.

So với năm trước thì sản lượng vải trên thế giới trong Q2 năm 2014 tăng 5,5%, tất cả các khu vực đều đóng góp vào tăng trưởng này, đặc biệt là châu Á với 6,2% , tiếp theo là châu Âu 3,7% và Nam Mỹ với 0,9%.

Sợi tồn kho trên toàn cầu thực tế không đổi trong Q2 năm nay với hàng tồn kho của châu Á tăng 1,2%, của Nam Mỹ và châu Âu lần lượt giảm 9,8% và 1,2% so với quý trước.
Trên cơ sở điều chỉnh theo năm, sợi tồn kho toàn cầu tăng 9,5% do tăng vọt 13,5% tại châu Á và tăng nhẹ 1,2% tại châu Âu tuy có giảm 20,3% tại Nam Mỹ.

Dự trữ vải toàn cầu trong Q2 giảm 2,4% s với quý trước. Tại Nam Mỹ và châu Âu, hàng tồn kho lần lượt giảm 9,8% và 6,1%, trong khi dự trữ vải tăng nhẹ 0,7% tại châu Á và 0,2% tại Bắc Mỹ.

So với cùng quý năm ngoái thì dự trữ vải toàn thế giới giảm 3,1% với giảm 13,7% ở Nam Mỹ, và 4,1% tại châu Âu, điều này không bù đắp được bằng việc gia tăng 1,1% tại châu Á và 0,7% tại Bắc Mỹ.

Trong Q2, đơn hàng sợi tại Brazil tăng 7,5% và giảm 4,1% tại châu Âu so với quý trước. Trên cơ sở điều chỉnh theo năm thì đơn hàng sợi tăng 8,5% tại Brazil, và giảm 3,1% tại châu Âu.

Đơn hàng vải tăng 7,5% tại Brazil so với quý trước nhưng giảm 2,9% so với Q2 năm ngoái. Tại châu Âu, đơn hàng vải thấp hơn trong Q2 so với Q1 của  năm 2014 là 3,7%, nhưng cao hơn trên cơ sở hàng năm là 2,2%.

Nguyễn Hoàng Minh

 • phong doi
 • may bay
 • bv2
 • king suite 05
 • banner3
 • l 2063759086 samdi da nang hotel4
 • images
 • tải xuống
 • 963672 15083116490035443834
 • 01
 • 03